Als een conflict zover gevorderd is, dat het niet meer mogelijk is om er zelf uit te komen, is het goed de hulp in te schakelen van een mediator. Een mediator zorgt als neutrale aanwezige dat de partijen weer met elkaar kunnen communiceren. Soms klinkt de term 'mediator' te zwaar voor de betrokkenen. Dan kan het helpen te spreken van een 'neutrale gespreksleider' of 'bemiddelaar'.

Ik ben MfN-registermediator (zie ook MfN) en volg dan ook de richtlijnen van het MfN. Ik voer meestal eerst intakegesprekken, omdat dat kan helpen om vertrouwen in het proces en in mij als mediator te krijgen. Ik werk vooral met conflicten in het arbeidsrecht en daarnaast met conflicten waarbij het betrokkenen niet goed duidelijk is waarom het conflict blijft bestaan of steeds terug komt, of met conflicten met een langere historie.

Verder ben ik gespecialiseerd in non-verbale analyse. De non-verbale analyse stelt mij in staat snel inzicht te krijgen in de onbewuste processen. Dat inzicht geeft bij conflicten extra informatie over hoe personen elkaar in hun interactie onbewust prikkelen tot conflictgedrag. Op die manier wordt de kern van een conflict snel duidelijk. Ook wordt het conflict op een ander niveau bespreekbaar gemaakt, wat vaak de sleutel is tot de oplossing. Doordat de partijen kunnen begrijpen en herkennen hoe zij in conflict raken, is de oplossing geborgd en daarmee de terugval in een nieuw conflict minder waarschijnlijk.

Ik ben als MfN-registermediator en trainer ook verbonden aan de Merlijn Advies Groep. Vanaf 2018 zal ik de Basistraining Medaition voor Merlijin verzorgen.

Aliona    info@aliona.nl