Non-verbale strategie analyse

We ervaren allemaal wel eens dat we tegen iemand praten, maar dat we het idee hebben dat de ander niet ‘aanwezig’ is. Of, dat we het gevoel hebben dat het gewoon niet klopt wat iemand vertelt. Dat komt door de non-verbale signalen die we opvangen. De meeste van die non-verbale signalen in dergelijke situaties zijn onbewust en vormen een patroon van gezichtsuitdrukkingen en subtiele spierbewegingen. Die treden vaak razendsnel op, en het patroon is dan ook niet te controleren, aan te passen of te onderdrukken, zelfs niet na jarenlange mediatraining. Met enige oefening zijn die non-verbale signalen te duiden. En, op het moment dat je die signalen al in een vroeg stadium herkent, al voordat het gedrag zelf optreedt, kun je er ook op anticiperen. Dat is de basis van de INSA-methode, die in deze training gebruikt wordt.

Wat u leert in de training

·        U herkent belangrijke persoonlijkheidskenmerken van anderen, in de micro-expressies in het gezicht.

·        U ziet waar voor de gesprekspartner essentiële issues zitten.

·        U kunt spanningsgedrag (bijvoorbeeld in onderhandelingen of bij een conflict) voorzien en daarop acteren.

·        U kunt op een dieper niveau de interactie tussen mensen begrijpen en daarop inspelen.

·        U begrijpt wat uw eigen onbewuste impact is op anderen en hoe u daarop kunt bijsturen.

·        U bent in staat processen met mensen doeltreffend te regisseren en te beïnvloeden.

Voor wie?

De training is geschikt iedereen die in zijn werk te maken heeft met de interactie met andere mensen, met name als emoties een rol spelen. Dat kan zijn voor HR-professionals, adviseurs, verkopers, onderhandelaars, coaches, leidinggevenden, mediators en vele anderen.

Werkwijze

In de basis bestaat de training uit vijf dagdelen, in overleg kan daarvan afgeweken worden.

Eerst wordt de theoretische basis voor non-verbale strategieanalyse gelegd. Hierbij speelt beeldmateriaal (foto’s en video) een belangrijke rol. U ontwikkelt zo een wijze van waarnemen die nodig is om subtiele non-verbale patronen te herkennen. In de volgende dagdelen wordt de vertaalslag gemaakt van de patronen naar de strategietypen, met daarmee samenhangende behoeften, kwaliteiten en valkuilen. Ook komt aan bod welk effect die patronen hebben op de interactie tussen mensen. Uiteraard wordt, indien gewenst, gekeken naar de non-verbale patronen van de deelnemers, en het effect daarvan op anderen. Tussen de dagdelen door is er gelegenheid te oefenen met oefenmateriaal.

 

Op dit moment wordt de training uitsluitend in-company als maatwerk gegeven. In afstemming wordt bepaald waar accenten komen te liggen en het trainingsmateriaal wordt aangepast op de specifieke leervraag. Neem bij belangstelling contact met mij op.

Aliona    info@aliona.nl