Teamcoach

Een team goed laten functioneren is niet eenvoudig. Een krachtig team heeft teamleden die vaak behoorlijk van elkaar verschillen in karakter, competenties en behoeften. En juist dat kan met elkaar botsen. Het gevolg kan zijn dat meningsverschillen escaleren of juist volledig uit de weg gegaan worden. Een teken aan de wand is als er in een team meer óver dan mét elkaar gesproken wordt.

Teamcoaching door mij is altijd maatwerk. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase kan een team bijvoorbeeld behoefte hebben aan begeleiding bij effectief feedback geven, omgaan met emoties, en non-verbale interactie-analyse. Non-verbale interactie-analyse is een geavanceerde tool, waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnamen om inzicht te krijgen hoe de (non-verbale) interacties in een team verlopen.

Resultaten

De resultaten van teamcoaching afhankelijk van de vraag en behoefte. Teamleden krijgen in ieder geval inzicht in hun eigen rol en verantwoordelijkheid voor gewenste veranderingen in het team.

Concreet zullen er afspraken zijn hoe de teamleden met elkaar en hun omgeving om willen gaan met eventueel actieplannen op team- en individueel niveau.

Met de veranderingen zullen de teamleden meer werkplezier ervaren.