Bemiddelaar bij groepsconflicten

Waar mensen samen zijn in teams of groepen, is er kans op conflicten. Soms is het voor een groep niet meer mogelijk er zelf uit te komen, bijvoorbeeld omdat de verschillende groepsleden teveel (emotioneel) onderdeel zijn geworden van het conflict en ze niet meer van een afstand kunnen kijken. Dan is het onmogelijk om zelf het conflict te keren.

Groepsconflicten hebben een eigen dynamiek. Enerzijds zijn ze complexer dan één-op-één conflicten, omdat er veel meer verschillende interacties en belangen zijn. Aan de andere kant hebben conflicten in groepen vaak een kortere looptijd, waardoor slecht werkende patronen nog niet zo ingesleten zijn en groepsleden mogelijk minder persoonlijk emotioneel betrokken zijn.

Ik benader groepsconflicten als een combinatie van mediation en teamcoaching, afhankelijk van de behoeften van het team.