Mediator

Mediation is een krachtig middel als de spanning in een (werk-)omgeving zo hoog oploopt, dat de betrokkenen er zelf niet meer uit kunnen komen en de hulp nodig is van een neutrale bemiddelaar. De mediator begeleidt het proces, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over oplossingen, waar de betrokkenen allemaal achter kunnen staan.

Ik ben gespecialiseerd in mediations in werksituaties. Bij collega’s die een conflict hebben over de samenwerking of een werkgever en een werknemer die het oneens zijn over het functioneren.

Ook bij ontslag kan een mediator helpen om tot goede afspraken te komen. Het voordeel, ten opzichte van een gang naar de rechter, is dat de betrokkenen zelf bepalen welke afspraken gemaakt worden en dus wat de uitkomst is. Als het ontslag via een rechter verloopt, is de invloed op de uitkomst beperkt. Bovendien is het ontslagproces via mediation korter, goedkoper en kost het minder (emotionele) energie voor de betrokkenen.

Naast arbeidsmediations bemiddel ik ook bij privé-conflicten, zolang de intentie er is er samen uit te komen. Door allerlei omstandigheden kunnen spanningen oplopen, waardoor het lastig is voor de betrokkenen om veranderingen in te zetten. Met de hulp van een mediator worden patronen inzichtelijk en kunnen doorbroken worden.

Mediationproces

In individuele intakegesprekken met de iedere betrokkene kan iedereen zijn of haar verhaal doen, zonder daarbij geremd te worden door aanwezigheid van anderen. In de meeste situaties volgen daarna de gezamenlijke mediationbijeenkomsten. Meestal zijn drie gezamenlijke bijeenkomsten voldoende, zelfs als het conflict al langer loopt of geëscaleerd is. Het doel van mijn mediation is altijd om tot duurzame verbetering te komen, ook als de betrokkenen in goed overleg besluiten de (werk-)relatie te beëindigen. Als mediation in een vroegtijdige fase wordt ingezet, volstaat vaak één bijeenkomst.

Online mediation

Mediation via beeldbellen is heel goed mogelijk. Ik zet online mediation in als de betrokkenen ver van de mediator of elkaar wonen, of als er een andere reden is waarom een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, bijvoorbeeld door ziekte van één van de betrokkenen of zoals nu, door de maatregelen als gevolg van de coronacrisis.

De intakegesprekken tijdens online mediation zijn wat uitgebreider dan tijdens een ‘normale’ mediation. Ik zal al een deel van het mediationproces oppakken dat normaal pas tijdens een gezamenlijke fysieke bijeenkomst plaatsvindt. Ook de gezamenlijke mediationbijeenkomst vindt plaats door middel van beeldbellen. Afhankelijk van het verloop van de mediation kan die volledig als online mediation plaatsvinden of kan er een gezamenlijke fysieke afsluitende bijeenkomst zijn.