Mediator

Mediation is een krachtig middel als de spanning in een (werk-)omgeving zo hoog oploopt, dat de betrokkenen er zelf niet meer uit kunnen komen en de hulp nodig is van een neutrale bemiddelaar. Ik begeleid als mediator het proces, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden over oplossingen, waar de betrokkenen allemaal achter kunnen staan.

Ik ben gespecialiseerd in mediations in werksituaties. Bijvoorbeeld bij collega’s met een conflict over de samenwerking of een werkgever en een werknemer die het oneens zijn over het functioneren.

Ook bij ontslag kan ik helpen om tot goede afspraken te komen. Het voordeel, ten opzichte van een gang naar de rechter, is dat de betrokkenen zelf bepalen welke afspraken gemaakt worden en dus wat de uitkomst is. Als het ontslag via een rechter verloopt, is de invloed op de uitkomst beperkt. Bovendien is het ontslagproces via mediation korter, goedkoper en kost het minder (emotionele) energie voor de betrokkenen.

Naast arbeidsmediations bemiddel ik ook bij privé-conflicten, zolang de intentie er is er samen uit te komen. Door allerlei omstandigheden kunnen spanningen oplopen, waardoor het lastig is voor de betrokkenen om veranderingen in te zetten. Met de hulp van een mediator worden patronen inzichtelijk en kunnen doorbroken worden.

Mediationproces

In individuele intakegesprekken met iedere betrokkene kan ieder zijn of haar verhaal doen, zonder daarbij geremd te worden door aanwezigheid van anderen. Bovendien geeft dat de ruimte om te ervaren of er een klik is met mij, wat van belang is om mij te kunnen vertrouwen in het hele proces.

In de meeste situaties volgen daarna de gezamenlijke mediationbijeenkomsten. Meestal zijn drie gezamenlijke bijeenkomsten voldoende, zelfs als het conflict al langer loopt of geëscaleerd is. Het doel van mijn mediation is altijd om tot duurzame verbetering te komen. Als de betrokkenen in goed overleg besluiten de (werk-)relatie te beëindigen, kan ik dat begeleiden, wat in de praktijk ook een duurzame verbetering is. Als mediation in een vroegtijdige fase wordt ingezet, volstaat vaak één bijeenkomst.

De kosten voor een mediation worden meestal betaald door de werkgever. Aangezien er vaak niet meer dan drie gezamenlijke bijeenkomsten nodig zijn, zijn de kosten meestal niet hoger dan €1350 ex BTW en veel vaker een stuk lager.

Ik ben registermediator bij MfN.