Neutraal gespreksleider

Een neutraal gespreksleider treedt op als betrokkenen behoefte hebben aan, de naam zegt het al, iemand die niet partijdig is en het gesprek kan leiden. Dat is vooral vruchtbaar in situaties waarin spanningen al wel opgelopen zijn, maar nog niet als ‘conflict’ ervaren worden; een grote of gemêleerde groep van personen; of als betrokkenen geen discussie willen over wie de voorzitter levert.

Online neutraal gespreksleider

In een online overleg gespreksleider zijn, vraagt nogal wat van de gespreksleider. In een situatie waarin het team fysiek bij elkaar zit om te overleggen, is meestal nog wel in te schatten, wat de aanwezigen ergens van vinden. Je herkent het non-verbale gedrag van iemand die iets wil inbrengen gemakkelijk, bijvoorbeeld omdat je die uit je ooghoeken ziet opveren, wat binnensmonds gemompel van hem hoort, wat geschuif van hem in de stoel ziet, of hem juist helemaal ziet afhaken en achterover ziet bewegen. Dergelijke signalen zijn in een online meeting veel lastiger op te vangen. Daarbij komt nog dat het online lastig is te interrumperen, omdat in de meeste tools slechts het geluid van één spreker tegelijk te horen is. Het gevolg is vaak dat een online gespreksleider zich vooral focust op de inhoud en ‘vergeet’ het gesprek te leiden.

Een neutraal gespreksleider biedt dan uitkomst. Ik ben als neutrale gespreksleider gewend de regie te voeren in een online overleg, ik richt me vooral op het proces en geef daarmee gebalanceerd ruimte aan alle deelnemers.